A – Başvuracak Kişinin Hazırlaması Gerekli Olan Belgeler

Pasaport: Başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan, ve en az iki boş vize sayfası bulunan yeni tip çipli bordo pasaportun aslı.

Fotoğraf ( 2 Adet ): Arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş, kulaklar görünür, beyaz kıyafet ve gözlük olmayan, mat kağıda basılmış fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri ve özellikleri için aşağıdaki örnek fotoğrafı inceleyiniz.

Adli Sicil Kaydı (Asıl): Kişinin adli sicil durumunu gösterir adli sicil kaydı. Adli sicil kaydı belgesinde ayrıca ARŞİV KAYDI da belirtilmeli, adliyeden alınmış orijinal kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. E-devletten alınan adli sicil kayıtları geçerli değildir.

Evlilik Cüzdanı (Fotokopi): Çin’e seyahat edecek kişi eşini ziyaret etmeye gidiyorsa evlilik cüzdanı fotokopisini sunmalıdır.

Nüfus Cüzdanı ( Fotokopi): Başvuran kişiye ait, renkli veya fotoğrafın ve üzerindeki bilgilerin net göründüğü nüfus cüzdanı fotokopisi.

Banka Hesap Cüzdanı (Asıl): Bankaya en güncel durumu işletilmiş, içinde 10.000 TL veya karşılığı döviz bulunan banka hesap cüzdanı aslı, veya banka tarafından kaşelenip imzalanmış, kişinin bankadaki mevduat durumunu gösterir hesap döküm belgesi. Hesap döküm belgesi asıl olmalı ve imza yetkisine sahip kişinin imza sirküleri eklenmiş olmalı.

Nüfus Kayıt Örneği (Asıl): Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı sunulmalıdır.

Çin Nüfus Cüzdanı veya Eski Çin Pasaport Fotokopisi: Vize başvurusunda bulunacak kişi Çin asıllı ise Çin Nüfus cüzdanını veya eski Çin pasaportunun kopyasını sunmalıdır.

İkametgah Belgesi / Senedi (Aslı): Kişinin ikamet durumunu gösterir İkametgah senedinin aslı.

B – Çin’den Davet Eden Kişinin Hazırlaması Gerekli Belgeler

Davet Mektubu: Çin’de çalışma, eğitim vb. sebeplerle ikameti bulunan kişinin davet etmiş olduğu yakınına göndereceği davet mektubu veya kişinin çalışmakta olduğu firmadan alacağı resmi davetiye.

Pasaport ( Fotokopi ): Çin’de davet eden kişinin pasaport fotokopisi

Çalışma ve Oturma İzinler ( Fotokopi): Çin’den davet eden kişiye ait Oturma ve Çalışma izin kopyaları

Dilekçe (Fotokopi): Çin’den davet eden kişi tarafından kendi el yazısı ile yazılmış, davet ettiği yakının adı – soyadı, pasaport numarası, kalacağı adresi ve kalacağı süreyi belirtir İNGİLİZCE yazılmış dilekçe.

Şirket Evrakları (Fotokopi): Çin’den davet eden kişinin çalıştığı firmaya ait, iş yeri lisansı vb. dokümanlar.

Adres Belgeleri (Fotokopi): Çin’den davet eden kişinin kaldığı yer ile ilgili belgeler ( kira kontratı, tapu vs.)