Çin Ticari Vizesi Almak İçin

1.Resmi davet mektubu olanlar:

Resmi davet mektubu ve şirket evrakları ile başvuru yapılır. Vize sonuçlanma süresi 7 iş günüdür.

PASAPORT: Başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan, ve en az iki boş vize sayfası bulunan yeni tip çipli bordo pasaportun aslı

FOTOGRAF (2 ADET): Arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş, kulaklar görünür, beyaz kıyafet ve gözlük olmayan, mat kağıda basılmış fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri ve özellikleri için aşağıdaki örnek fotoğrafı inceleyiniz.

NÜFUS CÜZDANI (FOTOKOPİ): Başvuran kişiye ait, renkli veya fotoğrafın ve üzerindeki bilgilerin net göründüğü nüfus cüzdanı fotokopisi.

DAVET MEKTUBU: Çin resmi makamlarından alınmış olan, bar kodlu, belediye davetiyesi mail veya fotokopisi. Barkodlu davetiye tek sayfa ve iki sayfa olmak üzere iki şekilde gelmektedir. Eğer tek sayfa gelmişse bu davetiye başvuru için yeterlidir. Fakat eğer iki sayfa formatında gelen davetiye ise aynı zamanda firma da davetiye göndermelidir. Talep edilen davet mektubunun çincesi: Yetkili birim, davet mektubu.

DAVETİYE (Çinli Firmadan- Kopya): Belediye davetiyesi eğer 2 sayfa formatında geldiyse, Resmi davet mektubunun yanı sıra davet eden Çinli firmanın antetli kağıdına yazılmış davet mektubu kopyası.

2. Resmi Davet Mektubu Olmayıp Büyük elçilik / Konsolosluk Firma Listesinde bulunanlar:

Çin’den sağlanacak firma davet mektubu ve belirtilen evraklar ile başvuru yapılır. Vize sonuçlanma süresi 7 iş günüdür.

PASAPORT: Başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan, ve en az iki boş vize sayfası bulunan yeni tip çipli bordo pasaportun aslı.

FOTOĞRAF (2 ADET): Arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş, kulaklar görünür, beyaz kıyafet ve gözlük olmayan, mat kağıda basılmış fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri ve özellikleri için aşağıdaki örnek fotoğrafı inceleyiniz.

DİLEKÇE ( Asıl – Islak İmzalı): Şirket antetli kağıdına yazılmış, kaşe ve ıslak imzalı vize dilekçesinin aslı. Örnek dilekçeyi aşağıdaki dökümanlar kısmından indiriniz.

VERGİ LEVHASI ( Fotokopi): 2016 Yılı onaylı, şirketin vergi levhasının fotokopisi.

NÜFUS CÜZDANI ( Fotokopi): Başvuran kişiye ait, renkli veya fotoğrafın ve üzerindeki bilgilerin net göründüğü nüfus cüzdanı fotokopisi.

DAVET MEKTUBU ( Fotokopi): Çin’deki firmadan alınmış olan davet mektubu. Davetiyede davet edilen kişilerin isimleri, pasaport numaraları, seyahatleri ile ilgili detayları bulunmalıdır. Davet mektubunu gönderen firmanın yetkilisinin kimlik kopyası ve İş Yeri Lisans belgesi de sunulmalıdır. Kimlik kopya ve İş Yeri Lisans belge örnekleri aşağıdadır.

4A veya 4B HİZMET DÖKÜMÜ: Kişiye ait 4A veya 4B Hizmet dökümü

ADLİ SİCİL KAYDI (Asıl): Kişiye ait adli sicil kaydının aslı veya e devletten alınmış kopyası. Adli sicil kaydında arşiv kaydı da mutlaka belirtilmelidir.

BANKA HESAP CÜZDANI (Asıl): Bankada minimum 5000 USD veya karşılığı tutarı bulunduran banka hesap cüzdanı aslı.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ( Fotokopi): E devletten de alabileceğiniz nüfus kayıt örneği

DAVET EDEN ÇİNLİ FİRMA SÖZLEŞMESİ veya TİCARET BELGESİ: Çin’den davet eden firma ile şirketiniz arasında bulunan sözleşme kopyası ya da kendileri ile yapmış olduğunuz ticareti gösteren ve minimum 10.000 USD tutarındaki fatura kopyası

3. Firma Davet Mektubu Olanlar: (Daha Önce Çin’e Gitmemiş veya 3 defadan az gitmiş olanlar)

Çin’den firma davetiyesi ve aşağıdaki evraklar ile başvuru yapılır.

Vize fişi TBD – Tarih Belli Değil – olarak kesilir, gerekli incelemeler sonunda uygun görülmesi durumunda vize verilir. Süreç 1 ay ile 6 ay arasında değişebilir. Bu süre içerisinde pasaport konsoloslukta kalır.

PASAPORT: Başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan, ve en az iki boş vize sayfası bulunan yeni tip çipli bordo pasaportun aslı.

FOTOĞRAF (2 ADET): Arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş, kulaklar görünür, beyaz kıyafet ve gözlük olmayan, mat kağıda basılmış fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri ve özellikleri için aşağıdaki örnek fotoğrafı inceleyiniz. Dilekçe (Noter Onaylı – Asıl – Islak İmzalı): Noterden onaylanmış; Şirket antetli kağıdına yazılmış, kaşe ve ıslak imzalı vize dilekçesinin aslı. Örnek dilekçeyi aşağıdaki dökümanlar kısmından indiriniz.

Faaliyet Belgesi (Asıl): Firmanızın bağlı bulunduğu ticaret, sanayi, esnaf odası vb. den son 6 ay içerisinde alınmış olan Faaliyet Belgesinin Aslı.

Vergi Levhası ( Fotokopi): 2016 Yılı onaylı, şirketin vergi levhasının fotokopisi.

Nüfus Cüzdanı ( Fotokopi): Başvuran kişiye ait, renkli veya fotoğrafın ve üzerindeki bilgilerin net göründüğü nüfus cüzdanı fotokopisi.

Davet Mektubu ( Fotokopi): Çin’deki firmadan alınmış olan davet mektubu. Davetiyede davet edilen kişilerin isimleri, pasaport numaraları, seyahatleri ile ilgili detayları bulunmalıdır. Davet mektubunu gönderen firmanın yetkilisinin kimlik kopyası ve İş Yeri Lisans belgesi de sunulmalıdır. Kimlik kopya ve İş Yeri Lisans belge örnekleri aşağıdadır.

4A veya 4B Hizmet Dökümü: Kişiye ait 4A veya 4B Hizmet dökümü

Adli Sicil Kaydı (Asıl): Kişiye ait adli sicil kaydının aslı veya e devletten alınmış kopyası. Adli sicil kaydında arşiv kaydı da mutlaka belirtilmelidir.

Banka Hesap Cüzdanı (Asıl): Bankada minimum 5000 USD veya karşılığı tutarı bulunduran banka hesap cüzdanı aslı.

Nüfus Kayıt Örneği ( Fotokopi): E devletten de alabileceğiniz nüfus kayıt örneği

Davet Eden Çinli Firma Sözleşmesi veya Ticaret Belgesi: Çin’den davet eden firma ile şirketiniz arasında bulunan sözleşme kopyası ya da kendileri ile yapmış olduğunuz ticareti gösteren ve minimum 10.000 USD tutarındaki fatura kopyası